Skip to main content

Siteco Mirrortec® reflektor 100

KORT BESKRIVELSE

Siteco Mirrortec® Reflector 100 og … 100A er komponenter i Siteco Mirrortec-systemet, som er basert på speilprinsippet.
Begge reflektorene er konstruert basert på den patenterte Siteco-Fresnel-speilteknologien, som muliggjør en meget flat byggeform og presis innretting av hver enkelt fasett. Alt etter valg av speil kan det oppnås en symmetrisk (Reflector 100) eller en asymmetrisk (Reflector 100A) lysfordeling. Speilet festes enten med en stabil rørpendel med kuleledd for tak-/veggmontasje eller med et kabeloppheng.

SPESIELLE EGENSKAPER

 • ultraflatt fasettspeil vha. fresnel-teknikk
 • svært gode lystekniske egenskaper: enestående utseende, bedre lyspunktoppløsning; definert stråleområde med god jevnhet
 • heller ikke på avstand er lysets kilde synlig
 • høykvalitets design, bygghøyde
 • fasettenes dybdeeffekt
 • lave installasjonskostnader, lav vekt
 • enkel rengjøring med plan framside som kan vaskes av

KORT BESKRIVELSE

Siteco Mirrortec® Reflector 100 og … 100A er komponenter i Siteco Mirrortec-systemet, som er basert på speilprinsippet.
Begge reflektorene er konstruert basert på den patenterte Siteco-Fresnel-speilteknologien, som muliggjør en meget flat byggeform og presis innretting av hver enkelt fasett. Alt etter valg av speil kan det oppnås en symmetrisk (Reflector 100) eller en asymmetrisk (Reflector 100A) lysfordeling. Speilet festes enten med en stabil rørpendel med kuleledd for tak-/veggmontasje eller med et kabeloppheng.

SPESIELLE EGENSKAPER

 • ultraflatt fasettspeil vha. fresnel-teknikk
 • svært gode lystekniske egenskaper: enestående utseende, bedre lyspunktoppløsning; definert stråleområde med god jevnhet
 • heller ikke på avstand er lysets kilde synlig
 • høykvalitets design, bygghøyde
 • fasettenes dybdeeffekt
 • lave installasjonskostnader, lav vekt
 • enkel rengjøring med plan framside som kan vaskes av