Skip to main content

Modario® IP20/IP40
armaturinnsats RS

KORT BESKRIVELSE

Systemarmaturen Modario® tilpasser seg komplekse lystekniske krav på individuelt vis takket være det helkompatible modulsystemet. Dette systemet består av to grunnelementer: den kablede montasjeskinnen med fem eller ti ledere samt LED-modulen. LED-modulene er konsipert som komplette armaturenheter. Med de ulike lystekniske variantene kan energieffektive og lite vedlikeholdskrevende belysningsløsninger for en rekke bruksområder realiseres. LED-modulene kan kombineres med T16-armaturinnsatsene og alle andre Modario®-systemkomponenter. Blant annet er plugginnsatser, nødlysenheter, spotlys og strømskinner tilgjengelige.

Alle komponentene er tilpasset systemmålet på 299mm, og kan kombineres fritt. Alle systemelementene kan forbindes med hverandre uten bruk av verktøy, noe som muliggjør et ekstra bruksområde med X-, T- og L-koblingsstykker.

SPESIELLE EGENSKAPER

 • modulsystem
 • Single Unit Technology: kort montasjetid takket være integrering av LED-armaturinnsats og reflektor til én komplett armaturenhet
 • høy fleksibilitet takket være systemmål 299mm: alle elementene i produktfamilien Modario® er tilpasset dette systemmålet, og kan således kombineres og posisjoneres fritt
 • tilordning som enkeltarmatur, i systemarmatur og som todimensjonal armaturkonfigurasjon

Lysteknikk

 • allsidig lysteknikk fra ekstremt smalstrålende til bredstrålende, samt asymmetrisk strålende og dobbelt vertikalt strålende
 • LED-moduler for ulike lysfarger og lumenpakker

armaturinnsats

 • LED-moduler serieprodusert i dimbar utførelse (DALI)
 • koblingskrets-oppdeling til to frittstående 3-fasnett mulig
 • fasevalg kan realiseres som standard
 • elektrisk og mekanisk tilkobling av innsatsene i montasjeskinnen gjøres i ett trinn og uten bruk av verktøy
 • betjeningsvennlige metallåser for hurtigmontasje av armaturenhetene i montasjeskinnen

Montasjeskinne

 • montasjeskinne som standard med gjennomgående ledningsføring med 5 eller 10 ledere, med ledningstverrsnitt 2,5mm²
 • separate nett, dimming eller nødnett kan integreres
 • tilførsel midt på en montasjeskinne mulig med et spesielt montasjeskinneelement
 • gjennomgående ledningsføring med ekstra ledningsføringssett, kan utvides til 12 ledere
 • store festeavstander på inntil 3,5m vha. selvbærende montasjeskinneforbindelse
 • enkel montering av montasjeskinneelementene takket være forhåndsmontert forbinder med integrert pluggteknikk (elektrisk og mekanisk forbindelse)

LYSTEKNIKK

Modario® LED-modul for ulike lyskarakteristikker med HDP®-deksel for ekstra avblending i lengderetningen:

 • direkte ekstremt smalstrålende
 • direkte smalstrålende
 • direkte bredstrålende
 • direkte asymmetrisk strålende
 • butikkreflektor direkte dobbelt vertikalvirkende med redusert luminans under armaturen
 • aksentbelysning via spotlys med smalt eller middels strålende lysfordeling

ELEKTRISK

Montasjeskinne og LED-modul kablet og klar for tilkobling |
Montasjeskinne med tilkoblingsklemme, maks. 2,5mm² og gjennomgangskobling 5x eller 10x 2,5mm² (ekstra strømtilførsel midt på en montasjeskinne er mulig med spesielt montasjeskinne-element) | videre ledningsføring til neste montasjeskinne med formontert elektrisk og mekanisk støpsel-kontakt-forbindelse | kontakt for alle innsatser i en avstand på 299mm
LED-modul for drift på «normalnettet» | med 3-polet kontaktsystem, egnet for kablet montasjeskinne med 5 eller 10 ledere (HF(DALI): 3-pol. + 2-pol. for styresignal, egnet for kablet montasjeskinne med 10 ledere) | 3-faseforvalg ved å forskyve en kontaktstift før den settes inn i montasjeskinnen
spotlight-modul for drift på «normalnettet» | med 3-polet kontaktsystem, egnet for kablet montasjeskinne med 5 eller 10 ledere | med 3-faseforvalg ved å forskyve en kontaktstift før innsetting i montasjeskinnen
3-faset strømskinneinnsats for drift på «normalnettet» | med 5-polet kontaktsystem (uten fasevalg) egnet for kablet montasjeskinne med 5 eller 10 ledere | med 3-faset strømskinne, for vanlige spotlys med «universal-strømskinneadapter» | fri plassering av spotlyset i strømskinnen

ARMATURHUSTEKNIKK

Stabil montasjeskinne av stålplate, LED-modul med integrert reflektor av aluminiumprofil; montasjeskinne og LED-modul hvit aluminium (RAL 9006) eller strålende hvit (lignende RAL 9010) | Monteringen av LED-modulen samt den elektriske kontakteringen av innsatsen i montasjeskinnen skjer uten bruk av verktøy i ett arbeidstrinn via betjeningsvennlige spaker | mekanisk sperring med metallås for sikkert feste av LED-modulen i montasjeskinnen |
Montasjeskinne med forhåndsmontert, selvbærende forbinder | stor festeavstand på inntil 3,5m vha. stabile forbindelseselementer

De raske fremskrittene innen LED-teknologi fører til rn permanent forbedring av energieffektiviteten. Konsekvensen av dette er at også lysfluksen eller effektopptaket kan endre seg tilsvarende. Aktuelle verdier finner du i de lystekniske testresultatene for det aktuelle produktet og i de aktuelle nedlastingsfilene for de lystekniske prosjekteringsdataene

KORT BESKRIVELSE

Systemarmaturen Modario® tilpasser seg komplekse lystekniske krav på individuelt vis takket være det helkompatible modulsystemet. Dette systemet består av to grunnelementer: den kablede montasjeskinnen med fem eller ti ledere samt LED-modulen. LED-modulene er konsipert som komplette armaturenheter. Med de ulike lystekniske variantene kan energieffektive og lite vedlikeholdskrevende belysningsløsninger for en rekke bruksområder realiseres. LED-modulene kan kombineres med T16-armaturinnsatsene og alle andre Modario®-systemkomponenter. Blant annet er plugginnsatser, nødlysenheter, spotlys og strømskinner tilgjengelige.

Alle komponentene er tilpasset systemmålet på 299mm, og kan kombineres fritt. Alle systemelementene kan forbindes med hverandre uten bruk av verktøy, noe som muliggjør et ekstra bruksområde med X-, T- og L-koblingsstykker.

SPESIELLE EGENSKAPER

 • modulsystem
 • Single Unit Technology: kort montasjetid takket være integrering av LED-armaturinnsats og reflektor til én komplett armaturenhet
 • høy fleksibilitet takket være systemmål 299mm: alle elementene i produktfamilien Modario® er tilpasset dette systemmålet, og kan således kombineres og posisjoneres fritt
 • tilordning som enkeltarmatur, i systemarmatur og som todimensjonal armaturkonfigurasjon

Lysteknikk

 • allsidig lysteknikk fra ekstremt smalstrålende til bredstrålende, samt asymmetrisk strålende og dobbelt vertikalt strålende
 • LED-moduler for ulike lysfarger og lumenpakker

armaturinnsats

 • LED-moduler serieprodusert i dimbar utførelse (DALI)
 • koblingskrets-oppdeling til to frittstående 3-fasnett mulig
 • fasevalg kan realiseres som standard
 • elektrisk og mekanisk tilkobling av innsatsene i montasjeskinnen gjøres i ett trinn og uten bruk av verktøy
 • betjeningsvennlige metallåser for hurtigmontasje av armaturenhetene i montasjeskinnen

Montasjeskinne

 • montasjeskinne som standard med gjennomgående ledningsføring med 5 eller 10 ledere, med ledningstverrsnitt 2,5mm²
 • separate nett, dimming eller nødnett kan integreres
 • tilførsel midt på en montasjeskinne mulig med et spesielt montasjeskinneelement
 • gjennomgående ledningsføring med ekstra ledningsføringssett, kan utvides til 12 ledere
 • store festeavstander på inntil 3,5m vha. selvbærende montasjeskinneforbindelse
 • enkel montering av montasjeskinneelementene takket være forhåndsmontert forbinder med integrert pluggteknikk (elektrisk og mekanisk forbindelse)

LYSTEKNIKK

Modario® LED-modul for ulike lyskarakteristikker med HDP®-deksel for ekstra avblending i lengderetningen:

 • direkte ekstremt smalstrålende
 • direkte smalstrålende
 • direkte bredstrålende
 • direkte asymmetrisk strålende
 • butikkreflektor direkte dobbelt vertikalvirkende med redusert luminans under armaturen
 • aksentbelysning via spotlys med smalt eller middels strålende lysfordeling

ELEKTRISK

Montasjeskinne og LED-modul kablet og klar for tilkobling |
Montasjeskinne med tilkoblingsklemme, maks. 2,5mm² og gjennomgangskobling 5x eller 10x 2,5mm² (ekstra strømtilførsel midt på en montasjeskinne er mulig med spesielt montasjeskinne-element) | videre ledningsføring til neste montasjeskinne med formontert elektrisk og mekanisk støpsel-kontakt-forbindelse | kontakt for alle innsatser i en avstand på 299mm
LED-modul for drift på «normalnettet» | med 3-polet kontaktsystem, egnet for kablet montasjeskinne med 5 eller 10 ledere (HF(DALI): 3-pol. + 2-pol. for styresignal, egnet for kablet montasjeskinne med 10 ledere) | 3-faseforvalg ved å forskyve en kontaktstift før den settes inn i montasjeskinnen
spotlight-modul for drift på «normalnettet» | med 3-polet kontaktsystem, egnet for kablet montasjeskinne med 5 eller 10 ledere | med 3-faseforvalg ved å forskyve en kontaktstift før innsetting i montasjeskinnen
3-faset strømskinneinnsats for drift på «normalnettet» | med 5-polet kontaktsystem (uten fasevalg) egnet for kablet montasjeskinne med 5 eller 10 ledere | med 3-faset strømskinne, for vanlige spotlys med «universal-strømskinneadapter» | fri plassering av spotlyset i strømskinnen

ARMATURHUSTEKNIKK

Stabil montasjeskinne av stålplate, LED-modul med integrert reflektor av aluminiumprofil; montasjeskinne og LED-modul hvit aluminium (RAL 9006) eller strålende hvit (lignende RAL 9010) | Monteringen av LED-modulen samt den elektriske kontakteringen av innsatsen i montasjeskinnen skjer uten bruk av verktøy i ett arbeidstrinn via betjeningsvennlige spaker | mekanisk sperring med metallås for sikkert feste av LED-modulen i montasjeskinnen |
Montasjeskinne med forhåndsmontert, selvbærende forbinder | stor festeavstand på inntil 3,5m vha. stabile forbindelseselementer

De raske fremskrittene innen LED-teknologi fører til rn permanent forbedring av energieffektiviteten. Konsekvensen av dette er at også lysfluksen eller effektopptaket kan endre seg tilsvarende. Aktuelle verdier finner du i de lystekniske testresultatene for det aktuelle produktet og i de aktuelle nedlastingsfilene for de lystekniske prosjekteringsdataene