Skip to main content

CITY-LIGHT PLUS LED

KORT BESKRIVELSE

LED-armaturene i familiene CITY-LIGHT, LANTERN og MUSHROOM LUMINAIRE tolker den klassiske, lanterneformede armaturen på en ny, tidsriktig måte. Resultatet er en montasjevennlig, modulært oppbygd armatur med elegant, transparent utseende og moderne, effektiv LED-teknologi.
I LED-variantene av disse armaturfamiliene ble den klassiske elektroinnsatsen erstattet med LED-modul 540, spesialutviklet av Siteco for dette formålet. Denne modulære konstruksjonen sikrer at også senere, mer moderne og effektive LED-generasjoner uten problemer kan oppgraderes.
Den blendingsfrie og kontrollerte lysfordelingen oppnås gjennom en presis og internt tilpasset kombinasjon av kraftige LED-arrays, 3-sone-fasettreflektorer og klart armaturdeksel. LED-modulen har en jevn, symmetrisk bredstrålende, asymmetrisk bredstrålende eller ekstremt bredstrålende lysfordeling, og kan fås valgfritt i fargetemperaturene 3000K (varmhvit) eller 4000K (nøytralhvit).
LED-modulen er utstyrt med en mikroprosessorstyrt LED-driftselektronikk. Disse har en rekke funksjoner. De er sammenfattet i de tre effektpakkene Basic, Plus og Premium. Alle bruker LED-lyskildens enestående egenskap til å redusere lysfluksen uten tap. Disse verdiene er stilt inn fra fabrikken (variant Basic), og kan parametriseres individuelt med Siteco® serviceboks (variant Plus) eller sentralt med Street Light Control (variant Premium). Variantene Plus og Premium har den største båndbredden for effektiv og behovsrettet styring av LED-armaturene.
Alle lystekniske komponenter samt elektroinnsatsene og LED-modulen i armatur-familiene MUSHROOM LUMINAIRE, LANTERN, LANTERN CLASSIC, LANTERN DELUXE, CITY-LIGHT PLUS og CITY-LIGHT ELEGANCE kan brukes om hverandre, noe som gjør det mulig å ha reservedeler på lager. Det muliggjør i tillegg rask og montasjevennlig utskifting av enkelte komponenter, og åpner for større spillerom i utformingen.

SPESIELLE EGENSKAPER

 • mange bruksområder pga. tidsløs design, egnet mast- og veggutligger
 • innovativ, energieffektiv teknologi for 100% kompatibilitet med armaturfamiliene CITY-LIGHT, LANTERN og MUSHROOM LUMINAIRE
 • LED-driftselektronikk med mange ulike funksjoner for effektiv lysfluksstyring
 • lysfarger: varmhvit (3000K) eller nøytralhvit (4000K)
 • symmetrisk bredstrålende, asymmetrisk bredstrålende hhv. asymmetrisk ekstremt bredstrålende lysfordeling
 • høy sekomfort grunnet blendebegrensning vha. valgfritt lysspredningselement (spreader) for reduksjon av lystetthet
 • oransjefarget (amber) lys (~2000K) for belysning av konfliktsoner, for utforming med lys, for beskyttelse av miljøet, for mindre lysforurensning samt som reserve for armaturer med natriumdamplamper via valgfritt lysspredningselement (spreader-amber)
 • effektiv fysisk og elektronisk temperaturstyring for lang produktlevetid
 • spesielt montasjevennlig pga. selvsentrerende mastetoppdel (One-Point-mastfeste)
 • modulær oppbygning for forenklet reservedelshold samt for oppgradering av varianter med konvensjonell lyskildeteknikk til LED
 • svært værbestandig lakk i Siteco® metallisk grå (DB 702S)

FUNKSJONER

Alt etter utførelse er armaturene utstyrt med ulikt funksjonsomfang for lysstyring og overvåking:
Alle varianter har temperaturovervåking for beskyttelse av LED-en mot termisk overlast
effektpakke Basic:
Lysfluksreduksjon med 230V-styrespenning | ingen lysflukskonstant
effektpakke Plus med elektronisk typeskilt:
Lysflukskonstant i hele levetiden | dimming uten eksternt styresignal: integrert, forhåndsinnstilt fra fabrikk og programmerbart tidsur for lysfluksreduksjon i to trinn (tidsverdi og dimmeverdi for maksdrift og begge reduseringstrinn kan endres via Siteco®-serviceboksen på montert eller umontert armatur) | på forespørsel: kan integreres i eksisterende digitale styringssystemer vha. SDI, og kan styres fra en sentral styringsenhet | alternativ lysfluksreduksjon med 230V-styrespenning
effektpakke Premium med elektronisk typeskilt:
PowerLine-ready takket være integrert SLC-armatur-kontroller for innbinding i intelligente, nettbaserte lyshåndterings- og overvåkingssystemer (dataoverføring via LON-protokoll, uten ekstra styreåre) | øvrig funksjonsomfang som for varianten Plus
elektronisk typeskilt: En spesiell modul i effektpakkene Plus og Premium lagrer typeinformasjon, anleggsspesifikk parametrisering samt effekt- og driftsdata og overtar automatisk parametriseringen av nye LED-enheter eller HF

LYSTEKNIKK

Allsidig optikksystem av presist internt tilpasset kombinasjon av effektive LED-arrays og ekstremt presist utformede tresonefasettreflektorer.
Dette systemet deler opp den høye lystettheten til LED-en på et minimalt område og konverterer den til mykt fordelt lys, slik at det oppstår en svært jevn og forskriftsmessig belysning med flytende kontrastoverganger og tydelig redusert blending.
Den kjegleformede modulkorpusen reflekterer en nøyaktig definert lysandel, og lyser opp selve kjeglen. Dette gir armaturen en estetisk imponerende natteffekt og dermed - uten å virke blendende - en fremragende optisk føring.
LED-modul 540 fungerer mest effektivt i armaturer med klart deksel
Muliggjør eksakt tilpassede lysfordelinger for typiske bruksområder
Ekstra lysfarge amber (~2000K) takket være valgfritt lysspredningselement (spreader-amber) for fargede konfliktsoner i trafikken, for forskjønning av murstein-, teglstein- eller sandsteinfasader samt som et godt alternativ til sanering av eksisterende anlegg med høy- og lavtrykkslamper med natriumdamp
Reflekterende korpus som dekorativt element og for optisk føring; takunderside og korpus for LED-modulen hvit
På forespørsel: Korpus i Siteco® metallisk grå (DB 702S)

ELEKTRISK

Deksel kan åpnes uten verktøy | LED-modul og alle elektriske komponenter som uttakbar enhet
effektpakke Basic: LED-modul med 3-polet tilkoblingsklemme, maks. 2,5mm² (2-polet for spenningstilførsel + 1-polet for 230V-styrespenning for effektreduksjon) | control signal: USt= 230V --> 100% luminous flux, USt= 0V --> approx. 50% luminous flux
effektpakke Plus: LED-modul med 5-polet tilkoblingsklemme, maks. 2,5mm² (2-polet for spenningstilførsel + 1-polet for 230V-styrespenning for effektreduksjon + 2-polet for digitalt grensesnitt Siteco® Digital Interface (SDI))
effektpakke Premium: LED-modul med 2-polet tilkoblingsklemme, maks. 2,5mm² (styring og overvåkning av armaturen fra sentral styringsenhet uten ekstra styreledere; dataoverføring iht. standard LON-protokoll)
Tilkobling for potensialutjevning som valgfritt tilbehør nødvendig for å unngå elektrostatisk opplading ved montering på ikke-ledende mast (tre, betong, plast etc.)

ARMATURHUSTEKNIKK

Selvsentrerende mastetoppdel av presstøpt aluminium; takelementer av glassfiberforsterket polyester; armaturhus og tak med værbestandig lakk i Siteco® metallisk grå (DB 702S); takunderside hvit, fungerer som reflektor; bæreelementer av aluminium | deksel av slagfast, UV-stabilisert PMMA, klar | kapslingsgrad: IP54 | isolasjonsklasse: klasse II

BRUKSOMRÅDER

 • stikkveier, gang- eller sykkelveier, parkanlegg:

Asymmetrisk ekstremt bredstrålende lysfordeling (P1.0a)

 • sidegater og stikkveier, boligområder:

Asymmetrisk bredstrålende lysfordeling (ST1.2a)

 • bykjerner og åpne plasser, fotgjengersoner og handlegater:

Symmetrisk bredstrålende lysfordeling (PL1.2s)

 • mulige lyspunktavstander inntil 40m

De raske fremskrittene innen LED-teknologi fører til rn permanent forbedring av energieffektiviteten. Konsekvensen av dette er at også lysfluksen eller effektopptaket kan endre seg tilsvarende. Aktuelle verdier finner du i de lystekniske testresultatene for det aktuelle produktet og i de aktuelle nedlastingsfilene for de lystekniske prosjekteringsdataene

KORT BESKRIVELSE

LED-armaturene i familiene CITY-LIGHT, LANTERN og MUSHROOM LUMINAIRE tolker den klassiske, lanterneformede armaturen på en ny, tidsriktig måte. Resultatet er en montasjevennlig, modulært oppbygd armatur med elegant, transparent utseende og moderne, effektiv LED-teknologi.
I LED-variantene av disse armaturfamiliene ble den klassiske elektroinnsatsen erstattet med LED-modul 540, spesialutviklet av Siteco for dette formålet. Denne modulære konstruksjonen sikrer at også senere, mer moderne og effektive LED-generasjoner uten problemer kan oppgraderes.
Den blendingsfrie og kontrollerte lysfordelingen oppnås gjennom en presis og internt tilpasset kombinasjon av kraftige LED-arrays, 3-sone-fasettreflektorer og klart armaturdeksel. LED-modulen har en jevn, symmetrisk bredstrålende, asymmetrisk bredstrålende eller ekstremt bredstrålende lysfordeling, og kan fås valgfritt i fargetemperaturene 3000K (varmhvit) eller 4000K (nøytralhvit).
LED-modulen er utstyrt med en mikroprosessorstyrt LED-driftselektronikk. Disse har en rekke funksjoner. De er sammenfattet i de tre effektpakkene Basic, Plus og Premium. Alle bruker LED-lyskildens enestående egenskap til å redusere lysfluksen uten tap. Disse verdiene er stilt inn fra fabrikken (variant Basic), og kan parametriseres individuelt med Siteco® serviceboks (variant Plus) eller sentralt med Street Light Control (variant Premium). Variantene Plus og Premium har den største båndbredden for effektiv og behovsrettet styring av LED-armaturene.
Alle lystekniske komponenter samt elektroinnsatsene og LED-modulen i armatur-familiene MUSHROOM LUMINAIRE, LANTERN, LANTERN CLASSIC, LANTERN DELUXE, CITY-LIGHT PLUS og CITY-LIGHT ELEGANCE kan brukes om hverandre, noe som gjør det mulig å ha reservedeler på lager. Det muliggjør i tillegg rask og montasjevennlig utskifting av enkelte komponenter, og åpner for større spillerom i utformingen.

SPESIELLE EGENSKAPER

 • mange bruksområder pga. tidsløs design, egnet mast- og veggutligger
 • innovativ, energieffektiv teknologi for 100% kompatibilitet med armaturfamiliene CITY-LIGHT, LANTERN og MUSHROOM LUMINAIRE
 • LED-driftselektronikk med mange ulike funksjoner for effektiv lysfluksstyring
 • lysfarger: varmhvit (3000K) eller nøytralhvit (4000K)
 • symmetrisk bredstrålende, asymmetrisk bredstrålende hhv. asymmetrisk ekstremt bredstrålende lysfordeling
 • høy sekomfort grunnet blendebegrensning vha. valgfritt lysspredningselement (spreader) for reduksjon av lystetthet
 • oransjefarget (amber) lys (~2000K) for belysning av konfliktsoner, for utforming med lys, for beskyttelse av miljøet, for mindre lysforurensning samt som reserve for armaturer med natriumdamplamper via valgfritt lysspredningselement (spreader-amber)
 • effektiv fysisk og elektronisk temperaturstyring for lang produktlevetid
 • spesielt montasjevennlig pga. selvsentrerende mastetoppdel (One-Point-mastfeste)
 • modulær oppbygning for forenklet reservedelshold samt for oppgradering av varianter med konvensjonell lyskildeteknikk til LED
 • svært værbestandig lakk i Siteco® metallisk grå (DB 702S)

FUNKSJONER

Alt etter utførelse er armaturene utstyrt med ulikt funksjonsomfang for lysstyring og overvåking:
Alle varianter har temperaturovervåking for beskyttelse av LED-en mot termisk overlast
effektpakke Basic:
Lysfluksreduksjon med 230V-styrespenning | ingen lysflukskonstant
effektpakke Plus med elektronisk typeskilt:
Lysflukskonstant i hele levetiden | dimming uten eksternt styresignal: integrert, forhåndsinnstilt fra fabrikk og programmerbart tidsur for lysfluksreduksjon i to trinn (tidsverdi og dimmeverdi for maksdrift og begge reduseringstrinn kan endres via Siteco®-serviceboksen på montert eller umontert armatur) | på forespørsel: kan integreres i eksisterende digitale styringssystemer vha. SDI, og kan styres fra en sentral styringsenhet | alternativ lysfluksreduksjon med 230V-styrespenning
effektpakke Premium med elektronisk typeskilt:
PowerLine-ready takket være integrert SLC-armatur-kontroller for innbinding i intelligente, nettbaserte lyshåndterings- og overvåkingssystemer (dataoverføring via LON-protokoll, uten ekstra styreåre) | øvrig funksjonsomfang som for varianten Plus
elektronisk typeskilt: En spesiell modul i effektpakkene Plus og Premium lagrer typeinformasjon, anleggsspesifikk parametrisering samt effekt- og driftsdata og overtar automatisk parametriseringen av nye LED-enheter eller HF

LYSTEKNIKK

Allsidig optikksystem av presist internt tilpasset kombinasjon av effektive LED-arrays og ekstremt presist utformede tresonefasettreflektorer.
Dette systemet deler opp den høye lystettheten til LED-en på et minimalt område og konverterer den til mykt fordelt lys, slik at det oppstår en svært jevn og forskriftsmessig belysning med flytende kontrastoverganger og tydelig redusert blending.
Den kjegleformede modulkorpusen reflekterer en nøyaktig definert lysandel, og lyser opp selve kjeglen. Dette gir armaturen en estetisk imponerende natteffekt og dermed - uten å virke blendende - en fremragende optisk føring.
LED-modul 540 fungerer mest effektivt i armaturer med klart deksel
Muliggjør eksakt tilpassede lysfordelinger for typiske bruksområder
Ekstra lysfarge amber (~2000K) takket være valgfritt lysspredningselement (spreader-amber) for fargede konfliktsoner i trafikken, for forskjønning av murstein-, teglstein- eller sandsteinfasader samt som et godt alternativ til sanering av eksisterende anlegg med høy- og lavtrykkslamper med natriumdamp
Reflekterende korpus som dekorativt element og for optisk føring; takunderside og korpus for LED-modulen hvit
På forespørsel: Korpus i Siteco® metallisk grå (DB 702S)

ELEKTRISK

Deksel kan åpnes uten verktøy | LED-modul og alle elektriske komponenter som uttakbar enhet
effektpakke Basic: LED-modul med 3-polet tilkoblingsklemme, maks. 2,5mm² (2-polet for spenningstilførsel + 1-polet for 230V-styrespenning for effektreduksjon) | control signal: USt= 230V --> 100% luminous flux, USt= 0V --> approx. 50% luminous flux
effektpakke Plus: LED-modul med 5-polet tilkoblingsklemme, maks. 2,5mm² (2-polet for spenningstilførsel + 1-polet for 230V-styrespenning for effektreduksjon + 2-polet for digitalt grensesnitt Siteco® Digital Interface (SDI))
effektpakke Premium: LED-modul med 2-polet tilkoblingsklemme, maks. 2,5mm² (styring og overvåkning av armaturen fra sentral styringsenhet uten ekstra styreledere; dataoverføring iht. standard LON-protokoll)
Tilkobling for potensialutjevning som valgfritt tilbehør nødvendig for å unngå elektrostatisk opplading ved montering på ikke-ledende mast (tre, betong, plast etc.)

ARMATURHUSTEKNIKK

Selvsentrerende mastetoppdel av presstøpt aluminium; takelementer av glassfiberforsterket polyester; armaturhus og tak med værbestandig lakk i Siteco® metallisk grå (DB 702S); takunderside hvit, fungerer som reflektor; bæreelementer av aluminium | deksel av slagfast, UV-stabilisert PMMA, klar | kapslingsgrad: IP54 | isolasjonsklasse: klasse II

BRUKSOMRÅDER

 • stikkveier, gang- eller sykkelveier, parkanlegg:

Asymmetrisk ekstremt bredstrålende lysfordeling (P1.0a)

 • sidegater og stikkveier, boligområder:

Asymmetrisk bredstrålende lysfordeling (ST1.2a)

 • bykjerner og åpne plasser, fotgjengersoner og handlegater:

Symmetrisk bredstrålende lysfordeling (PL1.2s)

 • mulige lyspunktavstander inntil 40m

De raske fremskrittene innen LED-teknologi fører til rn permanent forbedring av energieffektiviteten. Konsekvensen av dette er at også lysfluksen eller effektopptaket kan endre seg tilsvarende. Aktuelle verdier finner du i de lystekniske testresultatene for det aktuelle produktet og i de aktuelle nedlastingsfilene for de lystekniske prosjekteringsdataene