Floodlight 20

Producttypes

Det plane spotlightet preges av en utmerket asymmetri og individuell lysfordeling. Med fire størrelser er den kraftige Floodlight 20 ekstremt fleksibel i anvendelsen – fra parkeringsplasser, lasteramper og containerterminaler til idrettsanlegg og arrangementarenaer. Designet som et plant spotlight med 0% lysimmisjon opptil en helling på 15° garanterer maksimal avblending samtidig som lysimmisjon unngås. Optimalisert termisk styring og den høye kapslingsgraden (IP66) muliggjør pålitelig drift selv under ugunstige værforhold.

Ved design som et plant spotlight med 0% lysimmisjon opptil en helling på 15° garanteres maksimal blendingskontroll og unngåelse av lysimmisjoner